Official News 28.09.2016 ข่าวดีเกี่ยวกับ MAVRO เก่า

Discussion in 'ภาษาไทย' started by MMM Global Support Team, Sep 29, 2016.

 1. MMM Global Support Team

  MMM Global Support Team Administrator

  Messages:
  790
  1. ความช่วยเหลือใดฯแห่งใหม่ปล่อยเงินเก่า MAVRO ในจำนวนเงินของร้อยละ๑๐ของความช่วยเหลือที่ให้ไป ไม่ว่าเงินผ่านธนาคารหรือกระเป๋าสตางค์บิทคอยน์
  2. ความช่วยเหลือใดฯแห่งใหม่ที่ทำโดยการอ้างอิงได้ปล่อยเงินเก่า MAVRO ของเขา / เธอแห่งอ้างอิงในจำนวนเงินของร้อยละ๕ของความช่วยเหลือที่ให้ไป ไม่ว่าเงินผ่านธนาคารหรือกระเป๋าสตางค์บิทคอยน์
  3. ร้อยละ๑๐ของการชำระเงินแห่งควบคุมแรกถูกนำไปใช้เงินเก่า MAVRO แห่งการชำระคืน สามารถใช้ได้กับเงินความช่วยเหลือที่ผ่านธนาคารเท่านั้น
   

Share This Page